zhi2
to execute (a plan); to grasp

strokes 11
radical
strokes after radical 8
城市管理行政执法局 城市管理行政執法局 cheng2 shi4 guan3 li3 xing2 zheng4 zhi2 fa3 ju2
City Urban Administrative and Law Enforcement Bureau (PRC)

档案执行 檔案執行 dang4 an4 zhi2 xing2
file execution; executable file

钓鱼执法 釣魚執法 diao4 yu2 zhi2 fa3
entrapment (law)

父执辈 父執輩 fu4 zhi2 bei4
person of one's father's generation

高层执行员 高層執行員 gao1 ceng2 zhi2 xing2 yuan2
senior executive

各执己见 各執己見 ge4 zhi2 ji3 jian4
each sticks to his own view (idiom); a dialogue of the deaf

各执所见 各執所見 ge4 zhi2 suo3 jian4
each sticks to his own view

各执一词 各執一詞 ge4 zhi2 yi1 ci2
each sticks to his own version (idiom); a dialogue of the deaf

固执 固執 gu4 zhi2
obstinate; stubborn

固执己见 固執己見 gu4 zhi2 ji3 jian4
to persist in one's views

回执 回執 hui2 zhi2
receipt (written acknowledgement of receipt of an item)

驾驶执照 駕駛執照 jia4 shi3 zhi2 zhao4
driver's license

监外执行 監外執行 jian1 wai4 zhi2 xing2
to serve (a sentence) outside prison (law)

坚执 堅執 jian1 zhi2
to persist; to continue upholding; to persevere; to stick to sth; stubborn

解释执行 解釋執行 jie3 shi4 zhi2 xing2
interpreted (computer)

拘执 拘執 ju1 zhi2
rigid; inflexible

科学执政 科學執政 ke1 xue2 zhi2 zheng4
rule of science

可执行 可執行 ke3 zhi2 xing2
executable (computing)

临时澳门市政执行委员会 臨時澳門市政執行委員會 lin2 shi2 ao4 men2 shi4 zheng4 zhi2 xing2 wei3 yuan2 hui4
Provisional Municipal Council of Macau; Câmara Municipal de Macau Provisória

偏执 偏執 pian1 zhi2
prejudice; bigotry

偏执狂 偏執狂 pian1 zhi2 kuang2
paranoia

偏执型 偏執型 pian1 zhi2 xing2
paranoid (psych.)

首席执行官 首席執行官 shou3 xi2 zhi2 xing2 guan1
chief executive officer (CEO)

死刑缓期执行 死刑緩期執行 si3 xing2 huan3 qi1 zhi2 xing2
deferred death sentence; abbr. to 死緩|死缓

迂执 迂執 yu1 zhi2
pedantic and stubborn

择善固执 擇善固執 ze2 shan4 gu4 zhi2
to choose what is good and hold fast to it (idiom)

仗义执言 仗義執言 zhang4 yi4 zhi2 yan2
to speak out for justice (idiom); to take a stand on a matter of principle

争执 爭執 zheng1 zhi2
to dispute; to disagree; to argue opinionatedly; to wrangle

争执不下 爭執不下 zheng1 zhi2 bu4 xia4
to quarrel endlessly

执笔 執筆 zhi2 bi3
to write; to do the actual writing

执导 執導 zhi2 dao3
to direct (a film, play etc)

执法 執法 zhi2 fa3
to enforce a law; law enforcement

执法如山 執法如山 zhi2 fa3 ru2 shan1
to maintain the law as firm as a mountain (idiom); to enforce the law strictly

执绋 執紼 zhi2 fu2
to attend a funeral

执教 執教 zhi2 jiao4
to teach; to be a teacher; to train; to coach

执迷 執迷 zhi2 mi2
to be obsessive; to persist obstinately

执迷不悟 執迷不悟 zhi2 mi2 bu4 wu4
to obstinately persist in going about things the wrong way (idiom)

执拗 執拗 zhi2 niu4
stubborn; willful; pigheaded; Taiwan pr.

执勤 執勤 zhi2 qin2
to be on duty (of a security guard etc)

执拾 執拾 zhi2 shi2
to tidy up (dialect)

执事 執事 zhi2 shi4
to perform one's job; attendant; job; duties; (respectful appellation for the addressee) you; your Excellency; (Church) deacon

执事 執事 zhi2 shi5
paraphernalia of a guard of honor

执委会 執委會 zhi2 wei3 hui4
executive committee

执行 執行 zhi2 xing2
to implement; to carry out; to execute; to run

执行人 執行人 zhi2 xing2 ren2
executioner (hangman); business executor

执行长 執行長 zhi2 xing2 zhang3
chief executive

执行指挥官 執行指揮官 zhi2 xing2 zhi3 hui1 guan1
executing commander

执业 執業 zhi2 ye4
to work in a profession (e.g. doctor, lawyer); practitioner; professional

执意 執意 zhi2 yi4
to be determined to; to insist on

执掌 執掌 zhi2 zhang3
to wield (power etc)

执照 執照 zhi2 zhao4
license; permit

执政 執政 zhi2 zheng4
to hold power; in office

执政党 執政黨 zhi2 zheng4 dang3
ruling party; the party in power

执政方式 執政方式 zhi2 zheng4 fang1 shi4
governing method

执政官 執政官 zhi2 zheng4 guan1
consul (of the Roman Republic); magistrate (chief administrator)

执政能力 執政能力 zhi2 zheng4 neng2 li4
governing capacity

执政者 執政者 zhi2 zheng4 zhe3
ruler

执着 執著 zhi2 zhuo2
to be strongly attached to; to be dedicated; to cling to

中央执行委员会 中央執行委員會 zhong1 yang1 zhi2 xing2 wei3 yuan2 hui4
Central Executive Committee