yuan2
beautiful (woman)

yuan4
a beauty

strokes 12
radical
strokes after radical 9
婵媛 嬋媛 chan2 yuan2
(of a woman) graceful; to be interwoven; to be emotionally involved

名媛 名媛 ming2 yuan2
young lady of note; debutante

彭丽媛 彭麗媛 peng2 li4 yuan2
Peng Liyuan (1962-), PRC folk music singer, wife of Xi Jinping 習近平|习近平

徐熙媛 徐熙媛 xu2 xi1 yuan2
Xu Xiyuan or Hsu Hsiyuan or Barbie Hsu (1976-), Taiwan pop star and actress, F4 band member; also called 大S