chuan1
abbr. for Sichuan Province 四川 in southwest China

chuan1
river; creek; plain; an area of level country

strokes 3
radical
strokes after radical 0
阿莱奇冰川 阿萊奇冰川 a1 lai2 qi2 bing1 chuan1
Aletsch glacier, Switzerland

百川 百川 bai3 chuan1
rivers

百川归海 百川歸海 bai3 chuan1 gui1 hai3
all things tend in one direction (idiom)

北川 北川 bei3 chuan1
Beichuan county level city in Mianyang prefecture 綿陽|绵阳, Sichuan

北川羌族自治县 北川羌族自治縣 bei3 chuan1 qiang1 zu2 zi4 zhi4 xian4
Beichuan Qiang autonomous county in Mianyang 綿陽|绵阳, north Sichuan

北川县 北川縣 bei3 chuan1 xian4
Beichuan Qiang autonomous county in Mianyang 綿陽|绵阳, north Sichuan

宾川 賓川 bin1 chuan1
Binchuan county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

宾川县 賓川縣 bin1 chuan1 xian4
Binchuan county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

冰川 冰川 bing1 chuan1
glacier

冰川期 冰川期 bing1 chuan1 qi1
ice age

曹刚川 曹剛川 cao2 gang1 chuan1
Cao Gangchuan (1935-), former artillery officer, senior PRC politician and army leader

长谷川 長谷川 chang2 gu3 chuan1
Hasegawa (Japanese surname)

崇川 崇川 chong2 chuan1
Chongchuan district of Nantong city 南通市, Jiangsu

崇川区 崇川區 chong2 chuan1 qu1
Chongchuan district of Nantong city 南通市, Jiangsu

川贝 川貝 chuan1 bei4
Sichuan fritillary bulb (Bulbus fritillariae cirrhosae, used in TCM)

川菜 川菜 chuan1 cai4
Sichuan or Szechuan cuisine

川党 川黨 chuan1 dang3
Sichuan codonopsis (Codonopsis pilosula, root used in TCM)

川党参 川黨參 chuan1 dang3 shen1
Sichuan codonopsis (Codonopsis pilosula, root used in TCM)

川滇藏 川滇藏 chuan1 dian1 zang4
Sichuan, Yunnan and Tibet

川端康成 川端康成 chuan1 duan1 kang1 cheng2
Kawabata Yasunari, Japanese literature Nobel laureate

川谷 川穀 chuan1 gu3
sams as 薏苡

川褐头山雀 川褐頭山雀 chuan1 he4 tou2 shan1 que4
(bird species of China) Sichuan tit (Poecile weigoldicus)

川汇 川匯 chuan1 hui4
Chuanhui district of Zhoukou city 周口市, Henan

川汇区 川匯區 chuan1 hui4 qu1
Chuanhui district of Zhoukou city 周口市, Henan

川剧 川劇 chuan1 ju4
Sichuan opera

川流不息 川流不息 chuan1 liu2 bu4 xi1
the stream flows without stopping (idiom); unending flow

川木香 川木香 chuan1 mu4 xiang1
root of Vladimiria souliei (used in TCM); Dolomiaea souliei

川普 川普 chuan1 pu3
Sichuanese pidgin (the mix of Standard Mandarin and Sichuanese dialect); (Tw) surname Trump

川崎 川崎 chuan1 qi2
Kawasaki (name)

川沙 川沙 chuan1 sha1
Chuansha, name of street and park in Pudong New District 浦東新區|浦东新区, Shanghai

川外 川外 chuan1 wai4
abbr. for 四川外國語大學|四川外国语大学

川西 川西 chuan1 xi1
Western Sichuan

川芎 川芎 chuan1 xiong1
chuanxiong rhizome

川藏 川藏 chuan1 zang4
Sichuan and Tibet

川震 川震 chuan1 zhen4
Sichuan great earthquake, the magnitude 8 earthquake of May 2008 at Wenchuan 汶川, Sichuan, that killed more than 80,000 people; same as 四川大地震

川资 川資 chuan1 zi1
travel expenses

春川市 春川市 chun1 chuan1 shi4
Chuncheon city, capital of Gangwon province 江原道, South Korea

德川 德川 de2 chuan1
Tokugawa, the ruling clan of Japan from 1550-1850

滇藏川 滇藏川 dian1 zang4 chuan1
Yunnan, Tibet and Sichuan

东川 東川 dong1 chuan1
Dongchuan district of Kunming city 昆明市, Yunnan

东川区 東川區 dong1 chuan1 qu1
Dongchuan district of Kunming city 昆明市, Yunnan

富川县 富川縣 fu4 chuan1 xian4
Fuchuan Yao autonomous county in Hezhou 賀州|贺州, Guangxi

富川瑶族自治县 富川瑤族自治縣 fu4 chuan1 yao2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Fuchuan Yao autonomous county in Hezhou 賀州|贺州, Guangxi

高梁川 高梁川 gao1 liang2 chuan1
Takahashigawa, river in Okayama prefecture 岡山縣|冈山县, Japan

郭小川 郭小川 guo1 xiao3 chuan1
Guo Xiaochuan (1919-1976), PRC communist poet, hero in the war with Japan, died after long persecution during Cultural Revolution

海纳百川 海納百川 hai3 na4 bai3 chuan1
all rivers run into the sea; use different means to obtain the same result (idiom)

汉川 漢川 han4 chuan1
Hanchuan county level city in Xiaogan 孝感, Hubei

汉川市 漢川市 han4 chuan1 shi4
Hanchuan county level city in Xiaogan 孝感, Hubei

合川 合川 he2 chuan1
Hechuan suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan

河川 河川 he2 chuan1
rivers

合川区 合川區 he2 chuan1 qu1
Hechuan suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan

桦川 樺川 hua4 chuan1
Huachuan county in Kiamusze or Jiamusi city 佳木斯, Heilongjiang

桦川县 樺川縣 hua4 chuan1 xian4
Huachuan county in Kiamusze or Jiamusi city 佳木斯, Heilongjiang

潢川 潢川 huang2 chuan1
Huangchuan county in Xinyang 信陽|信阳, Henan

潢川县 潢川縣 huang2 chuan1 xian4
Huangchuan county in Xinyang 信陽|信阳, Henan

汇川 匯川 hui4 chuan1
Huichuan district of Zun'yi city 遵義市|遵义市, Guizhou

汇川区 匯川區 hui4 chuan1 qu1
Huichuan district of Zun'yi city 遵義市|遵义市, Guizhou

剑川 劍川 jian4 chuan1
Jianchuan county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

剑川县 劍川縣 jian4 chuan1 xian4
Jianchuan county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

江川 江川 jiang1 chuan1
Jiangchuan county in Yuxi 玉溪, Yunnan

江川县 江川縣 jiang1 chuan1 xian4
Jiangchuan county in Yuxi 玉溪, Yunnan

金川 金川 jin1 chuan1
Jinchuan county (Tibetan: chu chen rdzong) in Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州, northwest Sichuan

金川区 金川區 jin1 chuan1 qu1
Jinchuan district of Jinchang city 金昌市, Gansu

金川县 金川縣 jin1 chuan1 xian4
Jinchuan county (Tibetan: chu chen rdzong) in Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州, northwest Sichuan

泾川 涇川 jing1 chuan1
Jingchuan county in Pingliang 平涼|平凉, Gansu

泾川县 涇川縣 jing1 chuan1 xian4
Jingchuan county in Pingliang 平涼|平凉, Gansu

赖声川 賴聲川 lai4 sheng1 chuan1
Lai Shengchuan (1954-), US-Taiwanese dramatist and director

黎川 黎川 li2 chuan1
Lichuan county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi

黎川县 黎川縣 li2 chuan1 xian4
Lichuan county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi

利川 利川 li4 chuan1
Lichuan county level city in Enshi Tujia and Miao autonomous prefecture 恩施土家族苗族自治州, Hubei

利川市 利川市 li4 chuan1 shi4
Lichuan county level city in Enshi Tujia and Miao autonomous prefecture 恩施土家族苗族自治州, Hubei

临川 臨川 lin2 chuan1
Linchuan district of Fuzhou city 撫州市|抚州市, Jiangxi

临川区 臨川區 lin2 chuan1 qu1
Linchuan district of Fuzhou city 撫州市|抚州市, Jiangxi

临川羡鱼 臨川羨魚 lin2 chuan1 xian4 yu2
see 臨淵羨魚,不如退而結網|临渊羡鱼,不如退而结网

陵川 陵川 ling2 chuan1
Lingcuan county in Jincheng 晉城|晋城, Shanxi

灵川 靈川 ling2 chuan1
Lingchuan county in Guilin 桂林, Guangxi

灵川县 靈川縣 ling2 chuan1 xian4
Lingchuan county in Guilin 桂林, Guangxi

陵川县 陵川縣 ling2 chuan1 xian4
Lingcuan county in Jincheng 晉城|晋城, Shanxi

龙川 龍川 long2 chuan1
Longchuan county in Heyuan 河源, Guangdong; Ryongchon, town in North Korea

龙川县 龍川縣 long2 chuan1 xian4
Longchuan county in Heyuan 河源, Guangdong

陇川 隴川 long3 chuan1
Longchuan county in Dehong Dai and Jingpo autonomous prefecture 德宏傣族景頗族自治州|德宏傣族景颇族自治州, Yunnan

陇川县 隴川縣 long3 chuan1 xian4
Longchuan county in Dehong Dai and Jingpo autonomous prefecture 德宏傣族景頗族自治州|德宏傣族景颇族自治州, Yunnan

陆川 陸川 lu4 chuan1
Luchuan county in Yulin 玉林, Guangxi

陆川县 陸川縣 lu4 chuan1 xian4
Luchuan county in Yulin 玉林, Guangxi

栾川 欒川 luan2 chuan1
Luanchuan county in Luoyang 洛陽|洛阳, Henan

栾川县 欒川縣 luan2 chuan1 xian4
Luanchuan county in Luoyang 洛陽|洛阳, Henan

洛川 洛川 luo4 chuan1
Luochuan county in Yan'an 延安, Shaanxi

洛川县 洛川縣 luo4 chuan1 xian4
Luochuan county in Yan'an 延安, Shaanxi

名山大川 名山大川 ming2 shan1 da4 chuan1
famous mountains and great rivers

沐川 沐川 mu4 chuan1
Muchuan county in Leshan 樂山|乐山, Sichuan

沐川县 沐川縣 mu4 chuan1 xian4
Muchuan county in Leshan 樂山|乐山, Sichuan

南川 南川 nan2 chuan1
Nanchuan district of Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan

南川区 南川區 nan2 chuan1 qu1
Nanchuan district of Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan

盘川 盤川 pan2 chuan1
see 盤纏|盘缠

品川 品川 pin3 chuan1
Shinagawa River; Shinagawa district of Tokyo

品川区 品川區 pin3 chuan1 qu1
Shinagawa district of Tokyo

平川 平川 ping2 chuan1
Pingchuan district of Baiyin city 白銀市|白银市, Gansu

平川 平川 ping2 chuan1
an expanse of flat land

平川区 平川區 ping2 chuan1 qu1
Pingchuan district of Baiyin city 白銀市|白银市, Gansu

青川 青川 qing1 chuan1
Qingchuan county in Guangyuan 廣元|广元, Sichuan

青川县 青川縣 qing1 chuan1 xian4
Qingchuan county in Guangyuan 廣元|广元, Sichuan

仁川 仁川 ren2 chuan1
Incheon Metropolitan City in Gyeonggi Province 京畿道, South Korea

仁川广域市 仁川廣域市 ren2 chuan1 guang3 yu4 shi4
Incheon Metropolitan City in Gyeonggi Province 京畿道, South Korea

仁川市 仁川市 ren2 chuan1 shi4
Incheon Metropolitan City in Gyeonggi Province 京畿道, South Korea

神奈川 神奈川 shen2 nai4 chuan1
Kanagawa, Japan

神奈川县 神奈川縣 shen2 nai4 chuan1 xian4
Kanagawa prefecture, Japan

石川 石川 shi2 chuan1
Ishikawa (Japanese surname and place name)

四川 四川 si4 chuan1
Sichuan province (Szechuan) in southwest China, abbr. 川 or 蜀, capital Chengdu 成都

四川大地震 四川大地震 si4 chuan1 da4 di4 zhen4
Great Sichuan Earthquake (2008)

四川大学 四川大學 si4 chuan1 da4 xue2
Sichuan University

四川林鸮 四川林鴞 si4 chuan1 lin2 xiao1
(bird species of China) Sichuan wood owl (Strix davidi)

四川柳莺 四川柳鶯 si4 chuan1 liu3 ying1
(bird species of China) Sichuan leaf warbler (Phylloscopus forresti)

四川盆地 四川盆地 si4 chuan1 pen2 di4
Sichuan basin

四川日报 四川日報 si4 chuan1 ri4 bao4
Sichuan Daily

四川山鹧鸪 四川山鷓鴣 si4 chuan1 shan1 zhe4 gu1
(bird species of China) Sichuan partridge (Arborophila rufipectus)

四川省 四川省 si4 chuan1 sheng3
Sichuan province (Szechuan) in southwest China, abbr. 川 or 蜀, capital Chengdu 成都

四川外国语大学 四川外國語大學 si4 chuan1 wai4 guo2 yu3 da4 xue2
Sichuan International Studies University (SISU)

四川旋木雀 四川旋木雀 si4 chuan1 xuan2 mu4 que4
(bird species of China) Sichuan treecreeper (Certhia tianquanensis)

四川雉鹑 四川雉鶉 si4 chuan1 zhi4 chun2
(bird species of China) buff-throated monal-partridge (Tetraophasis szechenyii)

遂川 遂川 sui4 chuan1
Suichuan county in Ji'an 吉安, Jiangxi

遂川县 遂川縣 sui4 chuan1 xian4
Suichuan county in Ji'an 吉安, Jiangxi

汤川 湯川 tang1 chuan1
Yukawa (name); YUKAWA Hideki (1907-1988), Japanese theoretical physicist and Nobel laureate

汤川秀树 湯川秀樹 tang1 chuan1 xiu4 shu4
YUKAWA Hideki (1907-1988), Japanese theoretical physicist and Nobel laureate

唐纳·川普 唐納·川普 tang2 na4 - chuan1 pu3
(Tw) Donald Trump (1946-), American business magnate, US president 2017-

通川区 通川區 tong1 chuan1 qu1
Tongchuan district of Dazhou city 達州市|达州市, Sichuan

铜川 銅川 tong2 chuan1
Tongchuan prefecture level city in Shaanxi

铜川市 銅川市 tong2 chuan1 shi4
Tongchuan prefecture level city in Shaanxi

汶川 汶川 wen4 chuan1
Wenchuan county (Tibetan: wun khron rdzong) in Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州, northwest Sichuan

汶川大地震 汶川大地震 wen4 chuan1 da4 di4 zhen4
Great Sichuan Earthquake (2008)

汶川地震 汶川地震 wen4 chuan1 di4 zhen4
Great Sichuan Earthquake (2008)

汶川县 汶川縣 wen4 chuan1 xian4
Wenchuan county (Tibetan: wun khron rdzong) in Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州, northwest Sichuan

吴川 吳川 wu2 chuan1
Wuchuan county level city in Zhanjiang 湛江, Guangdong

吴川市 吳川市 wu2 chuan1 shi4
Wuchuan county level city in Zhanjiang 湛江, Guangdong

武川 武川 wu3 chuan1
Wuchuan county in Hohhot 呼和浩特, Inner Mongolia

武川县 武川縣 wu3 chuan1 xian4
Wuchuan county in Hohhot 呼和浩特, Inner Mongolia

务川仡佬族苗族自治县 務川仡佬族苗族自治縣 wu4 chuan1 ge1 lao3 zu2 miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Wuchuan Klau and Hmong Autonomous County in Zun'yi 遵義|遵义, northeast Guizhou

务川县 務川縣 wu4 chuan1 xian4
Wuchuan Klau and Hmong autonomous county in Zun'yi 遵義|遵义, northeast Guizhou

务川自治县 務川自治縣 wu4 chuan1 zi4 zhi4 xian4
Wuchuan Klau and Hmong autonomous county in Zun'yi 遵義|遵义, northeast Guizhou

淅川 淅川 xi1 chuan1
Xichuan county in Nanyang 南陽|南阳, Henan

淅川县 淅川縣 xi1 chuan1 xian4
Xichuan county in Nanyang 南陽|南阳, Henan

小川 小川 xiao3 chuan1
Ogawa (Japanese surname)

延川 延川 yan2 chuan1
Yanchuan county in Yan'an 延安, Shaanxi

延川县 延川縣 yan2 chuan1 xian4
Yanchuan county in Yan'an 延安, Shaanxi

叶江川 葉江川 ye4 jiang1 chuan1
Ye Jiangchuan

伊川 伊川 yi1 chuan1
Yichuan county in Luoyang 洛陽|洛阳, Henan

伊川县 伊川縣 yi1 chuan1 xian4
Yichuan county in Luoyang 洛陽|洛阳, Henan

一马平川 一馬平川 yi1 ma3 ping2 chuan1
flat land one could gallop straight across (idiom); wide expanse of flat country

宜川 宜川 yi2 chuan1
Yichuan county in Yan'an 延安, Shaanxi

宜川县 宜川縣 yi2 chuan1 xian4
Yichuan county in Yan'an 延安, Shaanxi

银川 銀川 yin2 chuan1
Yinchuan city, capital of Ningxia Hui Autonomous Region 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区

银川市 銀川市 yin2 chuan1 shi4
Yinchuan city, capital of Ningxia Hui Autonomous Region 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区

永川 永川 yong3 chuan1
Yongchuan suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan

永川区 永川區 yong3 chuan1 qu1
Yongchuan suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan

玉川 玉川 yu4 chuan1
Tamagawa (name); Tamagawa city in Akita prefecture, Japan

玉川市 玉川市 yu4 chuan1 shi4
Tamagawa city in Akita prefecture, Japan

云贵川 雲貴川 yun2 gui4 chuan1
Yunnan, Guizhou and Sichuan; south west China

张家川回族自治县 張家川回族自治縣 zhang1 jia1 chuan1 hui2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Zhanjiachuan Huizu autonomous county in Gansu

中川 中川 zhong1 chuan1
Nakagawa (Japanese surname and place name)

中石油川东钻探公司 中石油川東鑽探公司 zhong1 shi2 you2 chuan1 dong1 zuan4 tan4 gong1 si1
Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC)

周小川 周小川 zhou1 xiao3 chuan1
Zhou Xiaochuan (1948-), PRC banker and politician, governor of People's Bank of China 中國人民銀行|中国人民银行 from 2002

淄川 淄川 zi1 chuan1
Zichuan district of Zibo city 淄博市, Shandong

淄川区 淄川區 zi1 chuan1 qu1
Zichuan district of Zibo city 淄博市, Shandong