yi2
ancient wine vessel; ancient sacrificial vessel; Yi ethnic group; normal nature of man; laws and rules

strokes 18
radical
strokes after radical 15
楚雄彝族自治州 楚雄彞族自治州 chu3 xiong2 yi2 zu2 zi4 zhi4 zhou1
Chuxiong Yi autonomous prefecture in central Yunnan, capital Chuxiong city 楚雄市

峨边彝族自治县 峨邊彞族自治縣 e2 bian1 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Ebian Yizu autonomous county in Leshan 樂山|乐山, Sichuan

峨山彝族自治县 峨山彞族自治縣 e2 shan1 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Eshan Yizu autonomous county in Yuxi 玉溪, Yunnan

红河哈尼族彝族自治州 紅河哈尼族彞族自治州 hong2 he2 ha1 ni2 zu2 yi2 zu2 zi4 zhi4 zhou1
Honghe Hani and Yi autonomous prefecture in Yunnan 雲南|云南

江城哈尼族彝族自治县 江城哈尼族彞族自治縣 jiang1 cheng2 ha1 ni2 zu2 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Jiangcheng Hani and Yi autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan

景东彝族自治县 景東彞族自治縣 jing3 dong1 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Jingdong Yi autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan

景谷傣族彝族自治县 景谷傣族彞族自治縣 jing3 gu3 dai3 zu2 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Jinggu Dai and Yi autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan

凉山彝族自治州 涼山彞族自治州 liang2 shan1 yi2 zu2 zi4 zhi4 zhou1
Liangshan Yi autonomous prefecture, Sichuan

路南彝族自治县 路南彞族自治縣 lu4 nan2 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Lu'nan Yizu Autonomous County in Yunnan

禄劝彝族苗族自治县 祿勸彞族苗族自治縣 lu4 quan4 yi2 zu2 miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Luquan Yi and Miao autonomous county in Kunming 昆明, Yunnan

马边彝族自治县 馬邊彞族自治縣 ma3 bian1 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Mabian Yizu Autonomous County in Leshan 樂山|乐山, Sichuan

南涧彝族自治县 南澗彞族自治縣 nan2 jian4 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Nanjian Yizu autonomous county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

宁洱哈尼族彝族自治县 寧洱哈尼族彞族自治縣 ning2 er3 ha1 ni2 zu2 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Ning'er Hani and Yi Autonomous County in Yunnan, capital Pu'er city 普洱市; formerly Pu'er Hani and Yi autonomous county

宁蒗彝族自治县 寧蒗彞族自治縣 ning2 lang4 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Ninglang Yizu Autonomous County in Lijiang 麗江|丽江, Yunnan

普洱哈尼族彝族自治县 普洱哈尼族彞族自治縣 pu3 er3 ha1 ni2 zu2 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
former Pu'er Hani and Yi autonomous county in Yunnan, renamed in 2007 Ning'er Hani and Yi autonomous county 寧洱哈尼族彞族自治縣|宁洱哈尼族彝族自治县, capital Pu'er city 普洱市

石林彝族自治县 石林彞族自治縣 shi2 lin2 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Shilin Yi autonomous county in Kunming 昆明, Yunnan

威宁彝族回族苗族自治县 威寧彞族回族苗族自治縣 wei1 ning2 yi2 zu2 hui2 zu2 miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Weining Yi, Hui and Miao autonomous county in Bijie prefecture 畢節地區|毕节地区, Guizhou

巍山彝族回族自治县 巍山彞族回族自治縣 wei1 shan1 yi2 zu2 hui2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Weishan Yi and Hui autonomous county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

新平彝族傣族自治县 新平彞族傣族自治縣 xin1 ping2 yi2 zu2 dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Xinping Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪, Yunnan

寻甸回族彝族自治县 尋甸回族彞族自治縣 xun2 dian4 hui2 zu2 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Xundian Hui and Yi autonomous county in Kunming 昆明, Yunnan

漾濞彝族自治县 漾濞彞族自治縣 yang4 bi4 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Yangbi Yizu Autonomous County in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

彝剧 彞劇 yi2 ju4
Yi opera

彝良 彞良 yi2 liang2
Yiliang county in Zhaotong 昭通, Yunnan

彝良县 彞良縣 yi2 liang2 xian4
Yiliang county in Zhaotong 昭通, Yunnan

彝伦 彞倫 yi2 lun2
cardinal human relationships

彝器 彞器 yi2 qi4
ritual objects; sacral vessels

彝宪 彞憲 yi2 xian4
laws; regulations; rules

彝训 彞訓 yi2 xun4
regular exhortations

彝族 彞族 yi2 zu2
Yi ethnic group

元江哈尼族彝族傣族自治县 元江哈尼族彞族傣族自治縣 yuan2 jiang1 ha1 ni2 zu2 yi2 zu2 dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Yuanjiang Hani, Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪, Yunnan

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 鎮沅彞族哈尼族拉祜族自治縣 zhen4 yuan2 yi2 zu2 ha1 ni2 zu2 la1 hu4 zu2 zi4 zhi4 xian4
Zhenyuan Yi, Hani and Lahu autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan