yi4
to recollect; to remember; memory

strokes 4
radical
strokes after radical 1
USB记忆棒 USB記憶棒 - - - ji4 yi4 bang4
USB flash drive; see also 閃存盤|闪存盘

短时语音记忆 短時語音記憶 duan3 shi2 yu3 yin1 ji4 yi4
short-term phonological memory

工作记忆 工作記憶 gong1 zuo4 ji4 yi4
working memory

回忆 回憶 hui2 yi4
to recall; memories

回忆录 回憶錄 hui2 yi4 lu4
memoir

记忆 記憶 ji4 yi4
to remember; to recall; memory

记忆电路 記憶電路 ji4 yi4 dian4 lu4
memory circuit

记忆广度 記憶廣度 ji4 yi4 guang3 du4
memory span

记忆化 記憶化 ji4 yi4 hua4
memoization (computing)

记忆力 記憶力 ji4 yi4 li4
faculty of memory; ability to remember

记忆器 記憶器 ji4 yi4 qi4
memristor (memory transistor)

记忆体 記憶體 ji4 yi4 ti3
(computer) memory

记忆犹新 記憶猶新 ji4 yi4 you2 xin1
to remain fresh in one's memory (idiom)

快闪记忆体 快閃記憶體 kuai4 shan3 ji4 yi4 ti3
flash memory

快速记忆法 快速記憶法 kuai4 su4 ji4 yi4 fa3
mnemotechnic method

林忆莲 林憶蓮 lin2 yi4 lian2
Sandy Lam (1966-), Hong Kong pop singer

失忆症 失憶症 shi1 yi4 zheng4
amnesia

随机存取记忆体 隨機存取記憶體 sui2 ji1 cun2 qu3 ji4 yi4 ti3
random access memory (RAM)

忆苦饭 憶苦飯 yi4 ku3 fan4
unsavory meal taken in remembrance of past hardships; fig. poor-tasting meal

忆苦思甜 憶苦思甜 yi4 ku3 si1 tian2
to view one's past as miserable and one's present as happy (idiom)

忆述 憶述 yi4 shu4
to talk (or write) about one's recollections of past events

追忆 追憶 zhui1 yi4
to recollect; to recall (past times); to look back