shu4
river in Shandong

strokes 8
radical
strokes after radical 5
临沭 臨沭 lin2 shu4
Linshu county in Linyi 臨沂|临沂, Shandong

临沭县 臨沭縣 lin2 shu4 xian4
Linshu county in Linyi 臨沂|临沂, Shandong

沭阳 沭陽 shu4 yang2
Shuyang County in Suqian 宿遷|宿迁, Jiangsu

沭阳县 沭陽縣 shu4 yang2 xian4
Shuyang County in Suqian 宿遷|宿迁, Jiangsu