teng2
vassal state of Zhou in Shandong; Teng county in Shandong; surname Teng

strokes 15
radical
strokes after radical 10
霍尔滕 霍爾滕 huo4 er3 teng2
Horten (city in Vestfold, Norway)

滕家 滕家 teng2 jia1
Tengjia township in Rongcheng 榮成|荣成, Weihai 威海, Shandong

滕家镇 滕家鎮 teng2 jia1 zhen4
Tengjia township in Rongcheng 榮成|荣成, Weihai 威海, Shandong

滕斯贝格 滕斯貝格 teng2 si1 bei4 ge2
Tønsberg (city in Vestfold, Norway)

滕王阁 滕王閣 teng2 wang2 ge2
Tengwang Tower in Nanchang, Jiangxi; one of three famous pagodas in China along with Yueyang Tower 岳陽樓|岳阳楼 in Yueyang, north Hunan, and Yellow Crane Tower 黃鶴樓|黄鹤楼 in Wuhan, Hubei

滕县 滕縣 teng2 xian4
Teng county in Shandong

滕州 滕州 teng2 zhou1
Tengzhou county level city in Zaozhuang 棗莊|枣庄, Shandong

滕州市 滕州市 teng2 zhou1 shi4
Tengzhou county level city in Zaozhuang 棗莊|枣庄, Shandong