zhang1
Zhang river in Fujian

strokes 14
radical
strokes after radical 11
开漳圣王 開漳聖王 kai1 zhang1 sheng4 wang2
Sacred King, founder of Zhangzhou, posthumous title of Tang dynasty general Chen Yuanguang (657-711) 陳元光|陈元光

临漳 臨漳 lin2 zhang1
Linzhang county in Handan 邯鄲|邯郸, Hebei

临漳县 臨漳縣 lin2 zhang1 xian4
Linzhang county in Handan 邯鄲|邯郸, Hebei

南漳 南漳 nan2 zhang1
Nanzhang county in Xiangfan 襄樊, Hubei

南漳县 南漳縣 nan2 zhang1 xian4
Nanzhang county in Xiangfan 襄樊, Hubei

漳平 漳平 zhang1 ping2
Zhangping county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian

漳平市 漳平市 zhang1 ping2 shi4
Zhangping county in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian

漳浦 漳浦 zhang1 pu3
Zhangpu county in Zhangzhou 漳州, Fujian

漳浦县 漳浦縣 zhang1 pu3 xian4
Zhangpu county in Zhangzhou 漳州, Fujian

漳县 漳縣 zhang1 xian4
Zhang county in Dingxi 定西, Gansu

漳州 漳州 zhang1 zhou1
Zhangzhou prefecture level city in Fujian

漳州市 漳州市 zhang1 zhou1 shi4
Zhangzhou prefecture level city in Fujian