ze2
pool; pond; (of metals etc) luster; favor or beneficence; damp; moist

strokes 16
radical
strokes after radical 13
安泽 安澤 an1 ze2
Anze county in Linfen 臨汾|临汾, Shanxi

安泽县 安澤縣 an1 ze2 xian4
Anze county in Linfen 臨汾|临汾, Shanxi

白泽 白澤 bai2 ze2
Bai Ze or White Marsh, legendary creature of ancient China

恩泽 恩澤 en1 ze2
favor from an emperor or high official

丰泽 豐澤 feng1 ze2
Fengze district of Quanzhou city 泉州市, Fujian

丰泽区 豐澤區 feng1 ze2 qu1
Fengze district of Quanzhou city 泉州市, Fujian

佛雷泽尔 彿雷澤爾 fu2 lei2 ze2 er3
Frazer (name)

福泽 福澤 fu2 ze2
good fortune

福泽谕吉 福澤諭吉 fu2 ze2 yu4 ji2
Fukuzawa Yukichi (1835-1901), prominent Japanese Westernizer, liberal educator and founder of Keio University

宫泽喜一 宮澤喜一 gong1 ze2 xi3 yi1
Kiichi Miyazawa (1919-2007), former Japanese prime minister

古斯塔夫·施特雷泽曼 古斯塔夫·施特雷澤曼 gu3 si1 ta3 fu1 - shi1 te4 lei2 ze2 man4
Gustav Stresemann (Chancellor and Foreign Minister during the Weimar Republic)

光泽 光澤 guang1 ze2
Guangze county in Nanping 南平 Fujian

光泽 光澤 guang1 ze2
luster; gloss

光泽县 光澤縣 guang1 ze2 xian4
Guangze county in Nanping 南平 Fujian

菏泽 菏澤 he2 ze2
Heze prefecture level city in Shandong

荷泽 荷澤 he2 ze2
Lotus marsh (used in place names); misspelling of Heze 菏澤|菏泽 prefecture level city in Shandong

涸泽而渔 涸澤而漁 he2 ze2 er2 yu2
see 竭澤而漁|竭泽而渔

菏泽市 菏澤市 he2 ze2 shi4
Heze prefecture level city in Shandong

荷泽寺 荷澤寺 he2 ze2 si4
Heze temple in Fuzhou, Fujian

黑泽明 黑澤明 hei1 ze2 ming2
Kurosawa Akira (1910-1998) Japanese movie director

洪泽 洪澤 hong2 ze2
Hongze county in Huai'an 淮安, Jiangsu

洪泽湖 洪澤湖 hong2 ze2 hu2
Hongze Lake in Jiangsu province

洪泽县 洪澤縣 hong2 ze2 xian4
Hongze county in Huai'an 淮安, Jiangsu

会泽 會澤 hui4 ze2
Huize county in Qujing 曲靖, Yunnan

会泽县 會澤縣 hui4 ze2 xian4
Huize county in Qujing 曲靖, Yunnan

鸡泽 雞澤 ji1 ze2
Jize county in Handan 邯鄲|邯郸, Hebei

鸡泽县 雞澤縣 ji1 ze2 xian4
Jize county in Handan 邯鄲|邯郸, Hebei

江泽民 江澤民 jiang1 ze2 min2
Jiang Zemin (1926-), politician, President of PRC 1993-2003

竭泽而渔 竭澤而漁 jie2 ze2 er2 yu2
lit. to drain the pond to get at the fish (idiom); fig. to kill the goose that lays the golden eggs

津泽 津澤 jin1 ze2
fluids (esp. in plants); sap

科泽科德 科澤科德 ke1 ze2 ke1 de2
old Chinese name for Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India; now called 卡利卡特

李泽楷 李澤楷 li3 ze2 kai3
Richard Li (1966-), Hong Kong businessman and philanthropist

临泽 臨澤 lin2 ze2
Linze county in Zhangye 張掖|张掖, Gansu

临泽县 臨澤縣 lin2 ze2 xian4
Linze county in Zhangye 張掖|张掖, Gansu

泷泽 瀧澤 long2 ze2
Takizawa or Takesawa (Japanese name)

毛泽东 毛澤東 mao2 ze2 dong1
Mao Zedong (1893-1976), Chinese communist leader

毛泽东·鲜为人知的故事 毛澤東·鮮為人知的故事 mao2 ze2 dong1 - xian1 wei2 ren2 zhi1 de5 gu4 shi5
Mao: The Unknown Story by Jung Chang 張戎|张戎 and Jon Halliday

毛泽东思想 毛澤東思想 mao2 ze2 dong1 si1 xiang3
Mao Zedong Thought; Maoism

毛泽东选集 毛澤東選集 mao2 ze2 dong1 xuan3 ji2
Selected Works of Mao Zedong

毛泽东主义 毛澤東主義 mao2 ze2 dong1 zhu3 yi4
Maoism

目无光泽 目無光澤 mu4 wu2 guang1 ze2
to have eyes without luster (idiom)

纽泽西 紐澤西 niu3 ze2 xi1
New Jersey, USA (Tw)

袍泽 袍澤 pao2 ze2
fellow soldier

彭泽 彭澤 peng2 ze2
Pengze county in Jiujiang 九江, Jiangxi

彭泽县 彭澤縣 peng2 ze2 xian4
Pengze county in Jiujiang 九江, Jiangxi

润泽 潤澤 run4 ze2
moist

色泽 色澤 se4 ze2
color and luster

深泽 深澤 shen1 ze2
Shenze county in Shijiazhuang 石家莊|石家庄, Hebei

深泽县 深澤縣 shen1 ze2 xian4
Shenze county in Shijiazhuang 石家莊|石家庄, Hebei

薮泽 藪澤 sou3 ze2
lakes and ponds

藤泽 藤澤 teng2 ze2
Fujisawa (Japanese surname and place name)

新泽西 新澤西 xin1 ze2 xi1
New Jersey, US state

新泽西州 新澤西州 xin1 ze2 xi1 zhou1
New Jersey, US state

一亲芳泽 一親芳澤 yi1 qin1 fang1 ze2
to get close to; to get on intimate terms with

迎泽 迎澤 ying2 ze2
Yingze district of Taiyuan city 太原市, Shanxi

迎泽区 迎澤區 ying2 ze2 qu1
Yingze district of Taiyuan city 太原市, Shanxi

雨泽下注 雨澤下注 yu3 ze2 xia4 zhu4
rainfall

泽布吕赫 澤布呂赫 ze2 bu4 lv3 he4
Zeebrugge (port city in Belgium)

泽当 澤當 ze2 dang1
Zêdang town in Nêdong county 乃東縣|乃东县, Tibet, capital of Lhokha prefecture

泽当镇 澤當鎮 ze2 dang1 zhen4
Zêdang town in Nêdong county 乃東縣|乃东县, Tibet, capital of Lhokha prefecture 山南地區|山南地区

泽库 澤庫 ze2 ku4
Zeku county in Huangnan Tibetan autonomous prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州, Qinghai

泽库县 澤庫縣 ze2 ku4 xian4
Zeku county in Huangnan Tibetan autonomous prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州, Qinghai

泽兰 澤蘭 ze2 lan2
Eupatorium, e.g. Japanese bog orchid (Eupatorium japonicum Thunb)

泽普 澤普 ze2 pu3
Poskam nahiyisi (Poskam county) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区, west Xinjiang

泽普县 澤普縣 ze2 pu3 xian4
Poskam nahiyisi (Poskam county) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区, west Xinjiang

泽塔 澤塔 ze2 ta3
zeta (Greek letter Ζζ)

泽西 澤西 ze2 xi1
Jersey (Channel Islands)

泽西岛 澤西島 ze2 xi1 dao3
Jersey (Channel Islands)

泽泻 澤瀉 ze2 xie4
common water plantain (Alisma plantago-aquatica); water plantain rhizome (used in TCM)

泽鹬 澤鷸 ze2 yu4
(bird species of China) marsh sandpiper (Tringa stagnatilis)

泽州 澤州 ze2 zhou1
Zezhou county in Jincheng 晉城|晋城, Shanxi

泽州县 澤州縣 ze2 zhou1 xian4
Zezhou county in Jincheng 晉城|晋城, Shanxi

曾纪泽 曾紀澤 zeng1 ji4 ze2
Cang Jize or Tseng Chi-tse (1839-1890), pioneer diplomat of late Qing, serve as imperial commissioner (ambassador) to UK, France and Russia

张成泽 張成澤 zhang1 cheng2 ze2
Jang Seong-taek or Chang Sŏngt'aek (1946-2013), brother-in-law of Kim Jong-il 金正日, uncle and regent of Kim Jong-un 金正恩

沼泽 沼澤 zhao3 ze2
marsh; swamp; wetlands; glade

沼泽大尾莺 沼澤大尾鶯 zhao3 ze2 da4 wei3 ying1
(bird species of China) striated grassbird (Megalurus palustris)

沼泽地 沼澤地 zhao3 ze2 di4
marsh; swamp; everglade

沼泽地带 沼澤地帶 zhao3 ze2 di4 dai4
marsh; swamp; everglade

沼泽山雀 沼澤山雀 zhao3 ze2 shan1 que4
(bird species of China) marsh tit (Poecile palustris)