ao4
abbr. for Macao 澳門|澳门; abbr. for Australia 澳大利亞|澳大利亚

ao4
deep bay; cove; harbor

strokes 15
radical
strokes after radical 13
澳币 澳幣 ao4 bi4
Australian dollar

澳大利亚 澳大利亞 ao4 da4 li4 ya4
Australia

澳大利亚国立大学 澳大利亞國立大學 ao4 da4 li4 ya4 guo2 li4 da4 xue2
Australian National University (ANU), Canberra

澳大利亚联邦 澳大利亞聯邦 ao4 da4 li4 ya4 lian2 bang1
Commonwealth of Australia

澳大利亚首都特区 澳大利亞首都特區 ao4 da4 li4 ya4 shou3 du1 te4 qu1
Australian Capital Territory

澳大利亚洲 澳大利亞洲 ao4 da4 li4 ya4 zhou1
Australia; abbr. to 澳洲

澳际 澳際 ao4 ji4
Aoji, education agent

澳门 澳門 ao4 men2
Macao; Aomen; Macau

澳门国际机场 澳門國際機場 ao4 men2 guo2 ji4 ji1 chang3
Macau International Airport

澳门立法会 澳門立法會 ao4 men2 li4 fa3 hui4
Legislative Council of Macao

澳门市 澳門市 ao4 men2 shi4
Municipality of Macau; Concelho de Macau

澳南沙锥 澳南沙錐 ao4 nan2 sha1 zhui1
(bird species of China) Latham's snipe (Gallinago hardwickii)

澳纽 澳紐 ao4 niu3
Australia and New Zealand

澳式橄榄球 澳式橄欖球 ao4 shi4 gan3 lan3 qiu2
Australian rules football; Aussie rules

澳新界 澳新界 ao4 xin1 jie4
Australasian realm

澳新军团 澳新軍團 ao4 xin1 jun1 tuan2
Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC)

澳新军团日 澳新軍團日 ao4 xin1 jun1 tuan2 ri4
Anzac Day

澳元 澳元 ao4 yuan2
Australian dollar

澳洲 澳洲 ao4 zhou1
Australia; abbr. for 澳大利亞洲|澳大利亚洲

澳洲广播电台 澳洲廣播電臺 ao4 zhou1 guang3 bo1 dian4 tai2
Australian Broadcasting Corporation (ABC), Australian state-run broadcaster

澳洲鳗鲡 澳洲鰻鱺 ao4 zhou1 man2 li2
short-finned eel (Anguilla australis)

澳洲小鹦鹉 澳洲小鸚鵡 ao4 zhou1 xiao3 ying1 wu3
lorikeet

港澳 港澳 gang3 ao4
Hong Kong 香港 and Macao 澳門|澳门

港澳地区 港澳地區 gang3 ao4 di4 qu1
Hong Kong and Macao area

港澳台 港澳臺 gang3 ao4 tai2
Hong Kong 香港, Macao 澳門|澳门 and Taiwan 臺灣|台湾

港珠澳 港珠澳 gang3 zhu1 ao4
abbr. for Hong Kong 香港, Zhuhai 珠海 and Macau 澳門|澳门

港珠澳大桥 港珠澳大橋 gang3 zhu1 ao4 da4 qiao2
Hong Kong-Zhuhai-Macau road bridge

国务院港澳事务办公室 國務院港澳事務辦公室 guo2 wu4 yuan4 gang3 ao4 shi4 wu4 ban4 gong1 shi4
Hong Kong and Macao Affairs Office (State Council, of PRC)

韩澳 韓澳 han2 ao4
South Korea and Australia

临时澳门市政执行委员会 臨時澳門市政執行委員會 lin2 shi2 ao4 men2 shi4 zheng4 zhi2 xing2 wei3 yuan2 hui4
Provisional Municipal Council of Macau; Câmara Municipal de Macau Provisória

南澳 南澳 nan2 ao4
Nan'ao County in Shantou 汕頭|汕头, Guangdong; Nan'ao township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县, Taiwan; abbr. for 南澳大利亞州|南澳大利亚州, South Australia

南澳大利亚州 南澳大利亞州 nan2 ao4 da4 li4 ya4 zhou1
South Australia, Australian state

南澳岛 南澳島 nan2 ao4 dao3
Nan'ao Island in Shantou 汕頭|汕头, Guangdong

南澳县 南澳縣 nan2 ao4 xian4
Nan'ao County in Shantou 汕頭|汕头, Guangdong

南澳乡 南澳鄉 nan2 ao4 xiang1
Nan'ao township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县, Taiwan

南方澳渔港 南方澳漁港 nan2 fang1 ao4 yu2 gang3
Nanfang-ao Port in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县, Taiwan

苏澳 蘇澳 su1 ao4
Su'ao town in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县, Taiwan

苏澳镇 蘇澳鎮 su1 ao4 zhen4
Su'ao town in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县, Taiwan

西澳大利亚 西澳大利亞 xi1 ao4 da4 li4 ya4
Western Australia, Australian state

西澳大利亚州 西澳大利亞州 xi1 ao4 da4 li4 ya4 zhou1
Western Australia, Australian state

中澳 中澳 zhong1 ao4
China-Australia (relations)

珠澳 珠澳 zhu1 ao4
abbr. for Zhuhai 珠海 and Macau 澳門|澳门