jiao1
reef; shoal rock

strokes 17
radical
strokes after radical 12
暗礁 暗礁 an4 jiao1
submerged reef (rock)

堡礁 堡礁 bao3 jiao1
barrier reef

触礁 觸礁 chu4 jiao1
(of a ship) to strike a reef; (fig.) to hit a snag

大堡礁 大堡礁 da4 bao3 jiao1
Great Barrier Reef, Queensland, Australia

环礁 環礁 huan2 jiao1
atoll

礁岛 礁島 jiao1 dao3
reef island

礁湖 礁湖 jiao1 hu2
lagoon

礁湖星云 礁湖星雲 jiao1 hu2 xing1 yun2
Lagoon Nebula M8

礁石 礁石 jiao1 shi2
reef

礁溪 礁溪 jiao1 xi1
Jiaoxi or Chiaohsi township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县, Taiwan

礁溪乡 礁溪鄉 jiao1 xi1 xiang1
Jiaoxi or Chiaohsi township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县, Taiwan

浅礁 淺礁 qian3 jiao1
shallow reef; shoal

珊瑚礁 珊瑚礁 shan1 hu2 jiao1
coral reef

斯卡伯勒礁 斯卡伯勒礁 si1 ka3 bo2 le4 jiao1
Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island)