jian4
warship

strokes 20
radical
strokes after radical 14
白斑军舰鸟 白斑軍艦鳥 bai2 ban1 jun1 jian4 niao3
(bird species of China) lesser frigatebird (Fregata ariel)

白腹军舰鸟 白腹軍艦鳥 bai2 fu4 jun1 jian4 niao3
(bird species of China) Christmas frigatebird (Fregata andrewsi)

北海舰队 北海艦隊 bei3 hai3 jian4 dui4
North Sea Fleet

兵舰 兵艦 bing1 jian4
warship

补给舰 補給艦 bu3 ji3 jian4
supply ship

布雷舰 佈雷艦 bu4 lei2 jian4
minelayer (ship)

船舰 船艦 chuan2 jian4
navy vessel; (coast guard) patrol boat

登陆舰 登陸艦 deng1 lu4 jian4
landing craft

东海舰队 東海艦隊 dong1 hai3 jian4 dui4
East Sea Fleet

斗舰 鬥艦 dou4 jian4
fighting ship

反舰导弹 反艦導彈 fan3 jian4 dao3 dan4
anti-ship missile

反舰艇 反艦艇 fan3 jian4 ting3
anti-ship

反舰艇巡航导弹 反艦艇巡航導彈 fan3 jian4 ting3 xun2 hang2 dao3 dan4
anti-ship cruise missile

航舰 航艦 hang2 jian4
aircraft carrier; abbr. for 航空母艦|航空母舰

航空母舰 航空母艦 hang2 kong1 mu3 jian4
aircraft carrier; (coll.) (fig.) sth huge; (like) a whale

航空母舰战斗群 航空母艦戰鬥群 hang2 kong1 mu3 jian4 zhan4 dou4 qun2
carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier

核动力航空母舰 核動力航空母艦 he2 dong4 li4 hang2 kong1 mu3 jian4
nuclear-powered aircraft carrier

护航舰 護航艦 hu4 hang2 jian4
escort vessel

护卫舰 護衛艦 hu4 wei4 jian4
corvette

舰船 艦船 jian4 chuan2
warship

舰岛 艦島 jian4 dao3
island (the superstructure of an aircraft carrier, on the starboard side of the deck)

舰队 艦隊 jian4 dui4
fleet

舰桥 艦橋 jian4 qiao2
bridge

舰首 艦首 jian4 shou3
bow of a warship

舰艇 艦艇 jian4 ting3
warship; naval vessel

舰载 艦載 jian4 zai4
ship-based

舰载机 艦載機 jian4 zai4 ji1
carrier-based aircraft

舰长 艦長 jian4 zhang3
commander; captain (of a warship)

舰只 艦隻 jian4 zhi1
warship

军舰 軍艦 jun1 jian4
warship; military naval vessel

空中炮舰 空中砲艦 kong1 zhong1 pao4 jian4
gunship (aircraft)

联合舰队 聯合艦隊 lian2 he2 jian4 dui4
combined fleet

南海舰队 南海艦隊 nan2 hai3 jian4 dui4
South Sea Fleet

炮舰 炮艦 pao4 jian4
gunship

炮舰 砲艦 pao4 jian4
gunboat; gunship

破冰舰 破冰艦 po4 bing1 jian4
ice breaker

旗舰 旗艦 qi2 jian4
flagship

旗舰店 旗艦店 qi2 jian4 dian4
flagship (store)

潜舰 潛艦 qian2 jian4
a submarine

驱逐舰 驅逐艦 qu1 zhu2 jian4
destroyer (warship)

扫雷舰 掃雷艦 sao3 lei2 jian4
minesweeper

铁甲舰 鐵甲艦 tie3 jia3 jian4
ironclad; an armor-plated battleship

卫舰 衛艦 wei4 jian4
a frigate (warship)

小军舰鸟 小軍艦鳥 xiao3 jun1 jian4 niao3
(bird species of China) great frigatebird (Fregata minor)

巡洋舰 巡洋艦 xun2 yang2 jian4
cruiser (warship); battle cruiser

运输舰 運輸艦 yun4 shu1 jian4
transport ship

战斗舰 戰鬥艦 zhan4 dou4 jian4
battleship

战舰 戰艦 zhan4 jian4
battleship; warship

战列舰 戰列艦 zhan4 lie4 jian4
battleship

主力舰 主力艦 zhu3 li4 jian4
battleship