xia2
red clouds

strokes 17
radical
strokes after radical 9
彩霞 彩霞 cai3 xia2
clouds tinged with sunset hues

赤霞珠 赤霞珠 chi4 xia2 zhu1
Cabernet Sauvignon (grape type)

丹霞 丹霞 dan1 xia2
Mt Danxia in Shaoguan 韶關|韶关, Guangdong; Danxia landform (red conglomerate and sandstone)

丹霞地貌 丹霞地貌 dan1 xia2 di4 mao4
Danxia landform (red conglomerate and sandstone)

丹霞山 丹霞山 dan1 xia2 shan1
Mt Danxia in Shaoguan 韶關|韶关, Guangdong

伏明霞 伏明霞 fu2 ming2 xia2
Fu Mingxia (1978-), Chinese diving champion

林青霞 林青霞 lin2 qing1 xia2
Brigitte Lin (1954-), Taiwanese actress

栖霞区 棲霞區 qi1 xia2 qu1
Qixia District of Nanjing City 南京市 in Jiangsu 江蘇|江苏

如火晚霞 如火晚霞 ru2 huo3 wan3 xia2
clouds at sunset glowing like fire

晚霞 晚霞 wan3 xia2
sunset glow; sunset clouds; afterglow

王军霞 王軍霞 wang2 jun1 xia2
Wang Junxia (1973-), Chinese long-distance runner

栖霞 棲霞 xi1 xia2
Xixia county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong

栖霞市 棲霞市 xi1 xia2 shi4
Xixia county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong

霞多丽 霞多麗 xia2 duo1 li4
Chardonnay (grape type)

霞飞 霞飛 xia2 fei1
Joseph Joffre (1852-1931), leading French general at the start of World War One

霞光 霞光 xia2 guang1
multicolored sunlight of sunrise or sunset

霞径 霞徑 xia2 jing4
a misty path; the path of the Daoist immortals

霞浦 霞浦 xia2 pu3
Xiapu county in Ningde 寧德|宁德, Fujian

霞浦县 霞浦縣 xia2 pu3 xian4
Xiapu county in Ningde 寧德|宁德, Fujian

霞山 霞山 xia2 shan1
Xiashan district of Zhanjiang city 湛江市, Guangdong

霞山区 霞山區 xia2 shan1 qu1
Xiashan district of Zhanjiang city 湛江市, Guangdong

徐霞客 徐霞客 xu2 xia2 ke4
Xu Xiake (1587-1641), Ming dynasty travel writer and geographer, author of Xu Xiake's Travel Diaries 徐霞客遊記|徐霞客游记

徐霞客游记 徐霞客遊記 xu2 xia2 ke4 you2 ji4
Xu Xiake's Travel Diaries, a book of travel records by 徐霞客 on geology, geography, plants etc

烟霞 煙霞 yan1 xia2
haze