lian2
ripple; tearful

strokes 13
radical
strokes after radical 11
泪水涟涟 淚水漣漣 lei4 shui3 lian2 lian2
in floods of tears (idiom)

涟水 漣水 lian2 shui3
Lianshui county in Huai'an 淮安, Jiangsu

涟水县 漣水縣 lian2 shui3 xian4
Lianshui county in Huai'an 淮安, Jiangsu

涟漪 漣漪 lian2 yi1
ripple

涟漪微漾 漣漪微漾 lian2 yi1 wei1 yang4
ripples; riffles

涟源 漣源 lian2 yuan2
Lianyuan county level city in Loudi 婁底|娄底, Hunan

涟源地区 漣源地區 lian2 yuan2 di4 qu1
Lianyuan county in Loudi 婁底|娄底, Hunan

涟源市 漣源市 lian2 yuan2 shi4
Lianyuan county level city in Loudi 婁底|娄底, Hunan