li3
sweet wine

strokes 20
radical
strokes after radical 13
醴陵 醴陵 li3 ling2
Liling county level city in Zhuzhou 株洲, Hunan

醴陵市 醴陵市 li3 ling2 shi4
Liling prefecture level city in Zhuzhou 株洲, Hunan

醴泉县 醴泉縣 li3 quan2 xian4
Liquan county in Xianyang 咸陽|咸阳, Shaanxi; also written 禮泉縣|礼泉县